Generator numeru konta bankowego IBAN

Chcesz testowy numer konta bankowego? Wybierz bank i kliknij Generuj! 

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN - międzynarodowy numer rachunku bankowego (z ang. International Bank Account Number) – w tłumaczeniu "międzynarodowy standard numeracji kont bankowych".

Standard numeracji został utworzony przez Europejski Komitet Standardów Bankowych (European Committee for Bank Standardisation), następnie przyjęto go jako standard ISO 13616. IBAN składa się z dwuliterowego kodu kraju według standardu ISO 3166-1, po którym występują dwie cyfry kontrolne, oraz do trzydziestu znaków alfanumerycznych (liter lub cyfr). Cyfry te składają się z numeru rozliczeniowego banku (unikatowego dla danego banku) i numer rachunku. Znaki te określane są jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number – podstawowy numer rachunku bankowego). Jaka jest długości tego bloku decydują poszczególne kraje. W danym kraju długość ta musi być stała. Miejsce w którym znajduje się numer identyfikujący bank i o określonej długości ustalają kraje w których obowiązuje ta numeracja. Jest on także stały dla wszystkich rachunków w danym kraju.

W transakcjach elektronicznych numer konta w formacie IBAN powinien być przechowywany i przekazywany bez spacji w jednym ciągu chociaż często systemy bankowe pozwalają na wpisywanie numeru IBAN w blokach po kilka znaków. Jest to ułatwienie dla ludzkiej percepcji zapamiętywania ciągu znaków. W przypadku dokumentów papierowych najczęściej IBAN zapisywany jest w grupach po cztery znaki. W przypadku gdy ilość znaków nie jest podzielna przez 4 bez reszty, ostatni blok może mieć mniej znaków.

IBAN został stworzony aby usprawnić obsługę płatności w Unii Europejskiej. Klienci, zwłaszcza osoby fizyczne oraz małe i średnie firmy, często napotykają na problemy związane z różnymi standardami bankowości na świecie. Podanie numeru konta odbiorcy w formacie IBAN oraz kodu BIC banku jest obowiązkowe podczas wysyłania poleceń przelewu typu SEPA (w euro do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii).

W Polsce numer IBAN ma następujący format:

PLNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN

Pierwsze dwa znaki to symbol kraju, następnie 2 cyfry kontrolne. Osiem następnych cyfr to identyfikator banku (oddziału). W tych ośmiu cyfrach, ostatnia jest cyfrą kontrolną, wyliczoną z pozostałych siedmiu. Ostatnie 16 cyfr to numer rachunku bankowego.

W jaki sposób wyliczyć cyfry kontrolne:

 • Bierzemy pełny numer konta bankowego (w kodem kraju), bez spacji,
 • Długość tak pobranego ciągu musi wynosić dla Polski 28 znaków,
 • Przenosimy pierwsze 4 znaki alfanumeryczne na koniec,
 • Przekształcamy litery w numerze na cyfry według wzoru:
  • "A" zamieniamy na "10",
  • "B" zamieniamy na "11",
  • "C" zamieniamy na "12",
  • ...
  • "Z" zamieniamy na "35",
 • W przypadku Polski otrzymujemy 2521,
 • Tak otrzymany ciąg znaków dzielimy przez 97,
 • Jeśli w wyniku tego dzielenia reszta jest równa 1, to numer konta ma prawidłowe cyfry kontrolne.

Ósma cyfra identyfikatora banku jest, jak już zostało napisane cyfrą kontrolną. Jej wartość podana jest przez NBP.


Wymiana walut na ekantor.pl

A może chcesz generować dane w sposób hurtowy?

Jeśli tak to ten program jest dla Ciebie!

Kliknij aby pobrać