Generator numeru Dowodu Osobistego

Aby wygenerować numer dowodu osobistego kliknij Generuj.

 

 

W Polsce Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzający tożsamość osoby go posiadającej i poświadczającym polskie obywatelstwo. Dowód osobisty wydaje się w Polsce obywatelom którzy osiągnęli pełnoletność (18 lat). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby taki dokument otrzymały osoby niepełnoletnie.
Aktualny numer dowodu osobistego (tzw. plastikowy") składa się z trzech liter i sześciu cyfr, z których pierwsza cyfra to cyfra kontrolna.

Aby sprawdzić poprawność numeru i serii dowodu, należy w pierwszej kolejności zamienić litery na cyfry, przypisując literom odpowiednio:

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kolejnym krokiem jest wymnożenie tak uzyskanego ciągu liczb przez określone wagi. Wagi kolejnych liczb to: 7, 3, 1, 9, 7, 3, 1, 7, 3. Reszta z dzielenia sumy iloczynów przez 10 powinna być równa 0 (zero).

Poniżej, przykład obliczeń dla dowodu osobistego o numerze ABA300000:

Numer dowodu: A B A 3 0 0 0 0 0
Wartość: 10 11 10 3 0 0 0 0 0
Wagi: 7 3 1 9 7 3 1 7 3
Iloczyny: 70 33 10 27 0 0 0 0 0
Sumowanie: 70 + 33 + 10 + 27 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 140

Reszta z dzielenia 140 przez 10 wynosi 0 (140 mod 10 = 0), więc jest to numer poprawny.

Wagami mogą też być zestawy (1 9 3 7 1 9 3 1 9), (3 7 9 1 3 7 9 3 7), (9 1 7 3 9 1 7 9 1).


Wymiana walut na ekantor.pl

A może chcesz generować dane w sposób hurtowy?

Jeśli tak to ten program jest dla Ciebie!

Kliknij aby pobrać