Generator numeru NIP

Potrzebujesz testowy numer NIP? Kliknij Generuj i pobierz numer.

 

NIP jest skrótem od Numer Identyfikacji Podatkowej. Jest to dziesięciocyfrowy kod za pomocą którego identyfikowani są podatnicy w Polsce. NIP został opisany w ustawie z października 1995 roku, a zaczął obowiązywać od 1996. Numer NIP nadawany jest przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Do sierpnia 2011 roku numer ten był obowiązkowy w kontaktach z urzędami skarbowymi dla wszystkich podatników. Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą używać numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego.

Znaczenie numeru NIP:

Prefiks - czyli trzy pierwsze cyfry numeru NIP oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer. W kodzie tym na początku występowały wyłącznie cyfry od 1 do 9. W roku 2004 powstało kilkadziesiąt nowych urzędów skarbowych i dla nich uczyniono wyjątek od dotychczasowej reguły. Urzędy te, otrzymały prefiks z zerem na drugiej pozycji.

W przeszłości NIP zwyczajowo zapisywało się, oddzielając grupy cyfr łącznikiem (myślnikiem). Dla osób fizycznych cyfry grupowano w bloki: 3-3-2-2 czyli np 123-456-78-19, a dla firm blok wyglądały następująco: 3-2-2-3, np. 123-45-67-819. Firma zakładana przez osobę fizyczna (jednoosobowa działalność fizyczna) otrzymuje NIP założyciela. Obecnie nadawany jest bez znaków łącznika.

Dziesiąta cyfra numeru NIP jest cyfrą kontrolną, obliczaną według algorytmu:

  1. Pomnożyć każdą z pierwszych dziewięciu cyfr odpowiednio przez wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
  2. Zsumować wyniki mnożenia,
  3. Obliczyć resztę z dzielenia przez 11 (operacja modulo 11).

Numer NIP jest tak generowany, aby nigdy w wyniku tego dzielenia nie wyszła liczba 10. Zgodnie z tym algorytmem numer 000-000-00-00 jest prawidłowy, ale nie ma sensu.

NIP o numerze 123-456-78-90 także jest nieprawidłowy ponieważ suma wszystkich cyfr przemnożonych przez swoje wagi wynosi 230 a 230 modulo 11 równa się 10.


Wymiana walut na ekantor.pl

A może chcesz generować dane w sposób hurtowy?

Jeśli tak to ten program jest dla Ciebie!

Kliknij aby pobrać