Generator numeru Pesel

Chcesz testowy numer Pesel? Wybierz płeć i kliknij Generuj!

Mężczyzna
Kobieta

 

PESEL jest to skrót od nazwy "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności". Jest to podstawowy rejestr ewidencji ludności w Polsce, a także numer ewidencyjny osoby fizycznej wykorzystywany w tym rejestrze.

Każda osoba w Polsce posiada swój unikatowy numer jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną.

Numer PESEL składa się z 11 cyfr w których znajdują się następujące dane:

 • zakodowana data urodzenia,
 • liczba porządkowa w rejestrze,
 • zakodowana płeć,
 • cyfra kontrolna.

Zakodowana data urodzenia:

W numerze PESEL datę urodzenia zapisujemy w następujący sposób: dwie ostatnie cyfry roku, dwucyfrowy zapis numeru miesiąca i dwucyfrowy zapis numeru dnia. Po roku dwutysięcznym pojawił się problem, gdyż było niebezpieczeństwo powtórzenia zapisu cyfrowego dla ludzi urodzonych blisko 100 lat temu. Aby rozwiązać ten problem postanowiono wprowadzić nową metodę kodowania rozwiązująca problem kompleksowo:

 • dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999: miesiąc zapisywany jest w sposób naturalny,
 • dla osób urodzonych w innych latach niż 1900 do 1999: w ich przypadku do numeru miesiąca dodawane są następujące wartości:
  • dla lat 1800-1899: dodajemy 80,
  • dla lat 2000-2099: dodajemy 20,
  • dla lat 2100-2199: dodajemy 40,
  • dla lat 2200-2299: dodajemy 60.

Taki sposób zapisu pozwala na bezproblemowy zapis daty urodzenia na przestrzeni pięciu stuleci.
Kolejne miesiące w poszczególnych stuleciach mają następujące numery:

Miesiąc Stulecie
1800 – 1899 1900 – 1999 2000 – 2099 2100 – 2199 2200 – 2299
Styczeń 81 01 21 41 61
Luty 82 02 22 42 62
Marzec 83 03 23 43 63
Kwiecień 84 04 24 44 64
Maj 85 05 25 45 65
Czerwiec 86 06 26 46 66
Lipiec 87 07 27 47 67
Sierpień 88 08 28 48 68
Wrzesień 89 09 29 49 69
Październik 90 10 30 50 70
Listopad 91 11 31 51 71
Grudzień 92 12 32 52 72

Dla przykładu osoba urodzona 15 lipca 2003 roku ma następujący zapis w numerze ewidencyjnym:
0 2 2 7 15


Wymiana walut na ekantor.pl

A może chcesz generować dane w sposób hurtowy?

Jeśli tak to ten program jest dla Ciebie!

Kliknij aby pobrać